BOARI Vasile, GHERGHINA Sergiu
STUDII POLITICE VOL. V

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-595-166-5
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Actualul volum propune trei mari provocări pentru mediul academic românesc: necesitatea apropierii talentelor şi studiilor originale, varietatea studiilor şi posibilul impact al acestora, contribuţiile pe care le aduc la nivel academic şi social. Performanţele academice ale tinerilor cercetători incluşi în volum, abordările complexe şi actualitatea subiectelor abordate, nivelul calitativ la care lucrează în ultimii ani, standardele diferite la care au trebuit să se adapteze, precum şi accesul la o varietate de surse umane şi materiale au generat analize profunde, vitale pentru dezvoltarea ştiințelor politice în România. Cercetările individuale întreprinse şi incluse în acest volum, cu un puternic caracter empiric, au fost apreciate atât în instituţiile de învăţământ în care au originat, precum şi în manifestări academice ample (conferinţe, simpozioane). Pe lângă abordările de profunzime, volumul are merite metodologice prin aplicarea unor metode ştiinţifice rar sau deloc utilizate în România.