MORARU Alexandru
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC UNIVERSITAR ORTODOX ROMÂN DIN
CLUJ-NAPOCA

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-610-894-5
  2009
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Un program de restaurare a demnității româneşti, o restabilire a firescului stării de fapt a națiunii române din Transilvania, o ctitorire regală, Universitatea clujeană a constituit mediul spre care a tins învățământul teologic universitar organizat de vrednicul de pomenire Episcopul Nicolae Ivan. Dar acest deziderat s-a împlini peste mai bine de şase decenii de la înființare (1924), în anul 1992. Acesta este momentul în care o instituție teologică de nivel universitar sfințită de sângele martirajului va reîntregi chipul educației clujene prin altoirea în trup a dimensiunii sale cultural cultice. Momentul aniversar oferă posibilitatea de a marca, dincolo de anamnesisul istoriei transilvane, câteva elemente de teologhisire cu privire la configurația actului educațional românesc, act ce ar trebui să fie privit de contemporanii noştri ca „rezidire a chipului şi ca reaşezare a ordinii/armoniei creației” prin ajungerea la cunoaşterea făpturii şi prin cunoaşterea/trăirea lui Dumnezeu.