BOCŞAN Nicolae, LEU Valer
ŞCOALĂ ŞI COMUNITATE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. CIRCULARELE ŞCOLARE BĂNĂŢENE

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  973-610-095-2
  2002
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: În istoria învăţamântului românesc Banatul a cunoscut câteva experienţe interesante şi, în acelaşi timp, a fost teritoriul unor experimente reuşite în domeniul învăţământului elementar. Acestea explică, credem, şi performanţele notabile înregistrate, care au favorizat de timpuriu alfabetizarea populaţiei într-un procent important, ceea ce a îngăduit cel puţin cunoaşterea scrisului şi a cititului de o mare parte a comunităţii româneşti. Reformele realizate în domeniul învăţământului bănăţean, cu începere din perioada monarhiei luminate, pentru şcolile tuturor confesiunilor şi în particular pentru cele ortodoxe au îngăduit accesul românilor la nivelul doi al instrucţiei, la şcolile secundare din Banat sau din alte zone, iar după 1820-1830 în număr sporit la universităţi. Aşa se explică faptul că cititorii cărţilor şi periodicelor româneşti până la 1848 proveneau în cea mai mare parte dintre bănăţeni, cei mai mulţi aparţinând lumii şcolii şi bisericii româneşti din Banat. Edităm pentru întâia oară, în serie completă, circularele şcolare bănăţene transmise în răstimp de un secol în satele din regiunea Banatului de munte. [...]