DAVID Alin
ECOLOGIA POPULAȚIILOR DE PĂSĂRI DIN CÂMPIA FIZEȘULUI

 
  BIOLOGIE
   
  978-973-610-826-6
  2009
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Studii recente arată că efectivele populaţiilor multor specii de păsări sunt într-un declin alarmant, atât la nivel global (Bell, Merton, 2002), cât şi la nivel continental (BirdLife Int., 2004; Gregory şi colab., 2007). Acest declin este urmarea unor cauze de natură antropică, precum: urbanizarea, dezvoltarea reţelelor de transport (Chace, Walsh, 2006), agricultura intensivă şi extensivă (Benton şi colab., 2003), exploatările forestiere excesive (Telleria şi colab., 2003), transformarea şi amenajarea zonelor umede naturale pentru piscicultură (Weller, 1999) sau desecarea acestora pentru agricultură şi construcţii (Burton, 2007), toate acestea având ca efecte pierderea, deteriorarea, fragmentarea habitatelor sau chiar crearea de noi habitate, la acestea adăugându-se „poluarea” produsă de ecoturism (Gill, 2007), încălzirea globală (Huntley şi colab., 2006) etc.