SINEA Anca, MURAFA Corina, JIGLĂU George
Energy Poverty and The Vulnerable Consumer in Romania And in Europe

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-606-37-0459-8
  2018
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Arealul empiric acoperit în această cercetare este atât de amplu, încât relevanţa subiectului se poate regăsi în plan micro- (la nivelul consumatorilor), mezo- (la nivelul frunizorilor de energie) şi macroeconomic (la nivelul economiei româneşti şi europene). Lucrarea de faţă poate avea un impact substanţial în informarea, fundamentarea şi dezvoltarea politicilor publice româneşti şi europene în domeniul energiei.