SKOUTERIS Constantine
PERSPECTIVE ORTODOXE

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-610-811-2
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Constantine Skouteris este printre teologii şi cărturarii prestigioşi de astăzi care consideră Biserica drept centru al vieţii creştine şi instituţie hotărâtoare în evoluţia umanităţii de astăzi.
Tipărirea volumului Perspective ortodoxe, a lui Constantine Skouteris, prin grija decanului Ioan Chirilă, în traducerea lui Ion Marian Croitoru, prilejuieşte contactul cititorului, în româneşte, cu reflecţiile unuia dintre cei mai profilaţi teologi contemporani, voce autentică şi respectată graţie scrierilor sale de eclesiologie, de teologie sistematică, de patristică, de dialog ecumenic. Cel interesat de răspunsurile teologilor cei mai calificaţi la întrebările privind situaţia şi perspectivele Europei găseşte în paginile cărţii de faţă satisfacţia întâlnirii cu unul dintre aceştia.
(Andrei Marga)