BÁTHORY Ludovic
SOCIETĂŢILE CARBONIFERE ŞI SISTEMUL ECONOMIC ŞI POLITIC AL ROMÂNIEI (1919-1929)

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  973-9354-97-1
  2000
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: În anii 1919-1929 România a realizat o creştere economică considerabilă, înregistrând progrese importante în domeniile vieţii sociale. Deşi agricultura a rămas ramura economică precompănitoare în activitatea economică, viaţa industrială a dovedit o vizibilă putere de expansiune, câştigând o pondere tot mai mare în evoluţia social-economică a ţării. Dezvoltarea industrială a României în primul deceniu interebelic are un caracter extensiv, calitativ până în 1927, înfiinţându-se tot mai multe intreprinderi cu un personal tot mai numeros. [...]