DULAMĂ Maria Eliza, BLÂNDUL Valentin, SOÓS Lenke, CHEREJI-MACH Zoltán
A TANULÁSI FOLYAMAT ÉS A TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-610-783-2
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: A pedagógiai értékelés komplex tevékenység, amely kognitív műveletek, affektív és gyakorlati tevékenységek egész sorát foglalja magában, s amelynek eredményeként az értékelő a különböző mérési és értékelési eszközök alkalmazásával nyert információkat, adatokat összegyűjti, rendszerezi, magyarázza és értelmezi azzal a céllal, hogy megalapozott döntésre támaszkodó értékítéletet hozzon. Az értékelés célja tehát információk gyűjtése egy személy vagy egy csoport teljesítményéről, ezen eredmények viszonyítása valamilyen kritériumrendszerhez, s ennek alapján értékítélet meghozatala a képzés és oktatás eredményességéről az oktatási folyamat szabályozása, illetve a tanulási folyamat önszabályozása érdekében. Az értékelés az a tevékenység, amelynek során a tanár az ellenőrzések alkalmával nyert adatokat, információkat feldolgozza a tanulók ismereteinek, képességeinek és készségeinek megszilárdítása, értékelése és korrekciója céljából.