MÂNZATU Carmen-Andreea
ELIMINAREA POLUANȚILOR ORGANICI ȘI ANORGANICI PRIN PROCESELE DE FITOREMEDIERE

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-606-37-0121-4
  2017
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Tema cercetării se axează pe studiile de fitoremediere care permit elaborarea unor noi tehnologii de remediere privind eliminarea metalelor grele și coloranților din soluțiile apoase, precum și determinarea concentrațiilor metalelor grele din apa marină și sediment cât și pesticidelor din sedimentul marin.