CIASCAI Liliana, MARCHIŞ Iuliana
EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ŞI MULTIMEDIA

 
  STUDII EUROPENE, ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
   
  978-973-610-784-9
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul de faţă răspunde chemării lansate de forurile europene si nevoilor educative din România prin abordarea unei teme situate la intersecţia a trei domenii de mare interes: Educaţia interculturală si Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (NTIC) respectiv Educaţia multimedia. În general NTIC, educaţia interculturală şi multimedia sunt studiate în învăţământul superior si preuniversitar ca discipline de sine stătătoare. Cu toate acestea ele reprezintă mai mult decât simple obiecte de studiu, fiind adevărate metodologii necesar a fi integrate în cursurile universitare si în toate disciplinele şcolare studiate la nivelul învăţământului preuniversitar. Modelele de integrare a acestor discipline oferite prin intermediul lucrării de faţă fundamentează un cadru de învăţare interdisciplinar, în măsură să dezvolte noi competenţele necesare unei educaţii de calitate. Lucrarea de faţă urmăreşte sprijinirea factorilor educaţionali din şcoli (conducere, cadre didactice) şi a studenţilor preocupaţi de educaţia interculturală şi de integrarea multimediei în procesul de instruire. Multimedia constituie o prezenţă activă în viaţa noastră iar folosirea ei şi a NTIC în scopul realizării educaţiei interculturale reprezintă, ca urmare, un demers novator şi de actualitate.