CORMOŞ Călin Cristian
DECARBONIZAREA COMBUSTIBILILOR FOSILI SOLIZI PRIN GAZEIFICARE

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-973-610-731-3
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Monografia de faţă doreşte să prezinte o analiză critică a principalelor tehnologii comerciale de gazeificare care prezintă un potenţial interes practic pentru decarbonizarea combustibililor fosili solizi. Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi specialiştilor în ingineria chimică interesaţi în sisteme de conversie a energiei prin decarbonizarea combustibililor fosili primari. Prin multitudinea de procese fundamentale care se regăsesc în instalaţie (sisteme cu reacţie chimică în sistem gaz-solid catalitic şi necatalitic, sisteme cu reacţie chimică în sistem gaz –lichid, procese de purificare a gazelor prin adsorbţie, transfer termic şi de masă etc.), precum şi a problemelor practice de optimizare a unui astfel de sistem (integrarea căldurii şi puterii în cadrul instalaţiei, aspecte de alegere adecvată a combustibilului folosit, analiza tehnico-economică, flexibilitatea în funcţionare a instalaţiei etc.) şi a utilizării metodelor moderne de modelare şi simulare a proceselor termo-chimice, cartea constituie un bun exemplu pentru instruirea viitorilor specialişti în ingineria chimică cu interfeţe către alte domenii de inginerie (termo-energetică, protecţia mediului, generare de energie electrică).