RACZ Csaba, ALBU Iosif, MOCANU Aurora, HOROVITZ Ossi, TOMOAIA-COTIŞEL Maria
TERMODINAMICA CHIMICĂ ÎN APLICAŢII NUMERICE, DIAGRAME ŞI TESTE

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-973-610-691-0
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cartea reprezintă un ghid util, care ajută la înţelegerea termodinamicii chimice, adresându-se în primul rând studenţilor de la diferitele secţii ale Faculăţii de Chimie şi tehnologie chimică care studiază termodinamica chimică, precum şi studenţilor de la Şcoala doctorală, preocupaţi de aprofundarea noţiunilor de termodinamică chimică. S-a pornit de la ideea că, pe lângă cunoştinţele teoretice şi cele dobândite în activităţile experimetale de laborator, pentru familiarizarea cu raţionamentele şi modul de abordare caracteristice termodinamicii chimice, este necesară discutarea unui număr cât mai mare de aplicaţii concrete, rezolvarea cât mai multor probleme. Pentru a păstra o structură compactă a cărţii, s-a renunţat la prezentarea cunoştinţelor teoretice, care pot fi găsite în manuale şi cursuri de termodinamică. Totuşi capitolele sunt precedate de un compediu al principalelor formule, aplicate în rezolvarea probemelor care urmează, iar la începutul lucrării există o listă a principalelor simboluri folosite.