MOISUC Cristian
TENSIUNI ALE DREPTĂȚII, ÎNTRE SUBIECTIVITATE ȘI NORMATIVITATE

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-606-37-0046-0
  2016
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Reunind numeroşi participanți (cadre didactice și cercetători) din ţară, colocviul intitulat Tensiuni ale dreptăţii : între subiectivitate şi normativitate a urmărit circumscrierea unei problematici înrădăcinate în dubla natură a dreptăţii, așa cum a fost teoretizată aceasta încă de la începuturile filosofiei. Intervenţiile originale au suscitat dezbateri în jurul unor chestiuni provocatoare: Cum poate fi gândită mai departe dubla natură a dreptăţii? Ce fel de criterii şi teorii ale dreptăţii mai pot opera într-o societate secularizată? Ce soluţii oferă teoriile subiectivității la această tensiune dintre subiect şi normă, sau dintre alteritate și ipseitate? Cum contribuie relativizarea valorilor la constituirea unui raport autentic și „just” cu Celălalt? Ce consecințe rezultă din confruntarea criteriilor „tari” ale dreptății cu criteriile „slabe”, la scară globală? Prezentul volum reunește o parte din lucrările care au fost prezentate în cadrul Colocviului și este destinat atât comunităţii academice preocupate de sensurile dreptăţii cît și publicului larg, atent la aspectele practice și cotidiene ale dreptății.