LEB Ioan-Vasile, GÂRDAN Gabriel-Viorel
CHIPURI ŞI SCENE DIN ISTORIA CREŞTINISMULUI AMERICAN

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-610-690-3
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Demersul autorilor se vrea o încercare de a surprinde principalele evenimente din istoria deosebit de complexă a creştinismului american în perioada colonială (secolele XV-XVIII). Ca orice istorie, vrea să pună în lumină informaţii de bază privind cele mai importante aspecte ale vieţii religioase creştine, evenimente, personalităţi care au impulsionat această viaţă şi mutaţiile care au avut loc în perioada de peste trei secole de manifestare a creştinismului în America pre-colonială şi colonială. Un astfel de demers este o adevărată provocare pentru orice cercetător, o aventură intelectuală şi spirituală unică. Nu poţi să nu fi fascinat de multitudinea evenimentelor, de complexitatea problemelor, de personaliăţile excepţionale care şi-au pus amprenata într-un mod hotărâtor asupra evoluţiei istorice a unei identităţi religioase de o complexitate şi bogăţie incomparabile cum este creştinismul american, un adevărat mozaic în care fiecare piesă îşi revendică partea de istorie şi pune în lumină valoarea perenă a învăţăturii lui Hristos (...)