BĂLTEANU Cristina, MARCU Mihaela, VUȚĂ Daniela Roxana
MARKETINGUL SERVICIILOR. PARTICULARITĂŢI SPECIFICE MASS-MEDIEI ŞI DOMENIULUI CONSULTANŢEI ÎN MANAGEMENT

 
  ECONOMICA
   
  978-973-595-903-6
  2016
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea abordează conceptual şi practic rolul marketingului în domeniul serviciilor, evidenţiind particularităţile acestuia şi necesitatea adaptării lui la specificul sectorului terţiar. În sprijinul demersului teoretic a fost proiectată o analiză aplicativă a metodelor şi instrumentelor de marketing utilizate în mass-media şi în domeniul consultanţei în management.