ROŞAN Adrian, HĂRĂGUŞ Paul-Teodor, NISTOR Laura, TÎRHAŞ Cristina, BOLOVAN Ioan, BOLOVAN Paula Sorina, HORVÁTH István, RAŢ Cristina, POPESCU Livia, ILUŢ Petru, ROTH Maria
STĂRI ŞI FENOMENE ALE SPAŢIULUI DOMESTIC ÎN ROMANIA

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-610-666-8
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: În titlul acestui studiu nu s-a utilizat deliberat „abordare”, „cercetare”, „investigaţie” sau alte expresii ce desemnează explorarea familiei, dorind să se exprime de la început că e vorba, deopotrivă, de cunoşterea unor probleme acute, dar şi de existenţa reală a lor ca forţe pregnante. De altfel, aceasta ar fi o primă observaţie de ordin epistemico-metodologic, şi anume: alături de evoluţia logicii interne a unei discipline - contaminată de dezvoltarea altor domenii ştiinţifice de proximitate -, presiunea onticului social, a soluţionării ori ameliorării unor stări şi fenomene critice, reprezintă resortul profilului temelor de investigaţie. O a doua remarcă este aceea că, aşa cum demonstrează întreaga literatură de specialitate, în analiza problemelor familiei, şi după cum se va vedea , cu precădere a celei monoparentale, se impune luarea în considerare a politicilor sociale existente într-o ţară sau alta.