ANCA Maria
METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A COPIILOR CU CES

 
  PSIHOLOGIA
   
  978-973-610-623-1
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea acoperă o paletă largă privind problematica evaluării copiilor cu tulburări de limbaj şi deficienţe de auz. În cele 12 capitole ale lucrării sunt prezentate metodele şi procedeele de examinare şi interpretare a deficitului auditiv, dar şi examinarea psihopedagogică a copiilor cu perturbări grave ale comunicării verbale oferind astfel informaţii de start pentru orientarea şcolară a acestor copii sau pentru planificarea intervenţiilor de optimizare a comunicării verbale, privită ca şi condiţie a realizării unei mai bune inserţii şcolare şi sociale. Fiecare capitol cuprinde o serie de adaptări ale metodelor descrise precum şi aplicaţii ale acestor metode fiind susţinute de prelucrări şi interpretări de natură cantitativă sau calitativă ale datelor culese prin metode experimentale.