MAN Titus, DRĂGUŢ Lucian, SCHREIBER Wilfried
ANALIZA PEISAJELOR GEOGRAFICE DIN PARTEA DE VEST A CÂMPIEI TRANSILVANIEI

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  973-610-237-8
  2004
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: CUVÂNT ÎNAINTE. Schimbările în ansamblul societăţii sunt direct reflectate în fizionomia, structura şi funcţionalitatea peisajului, reclamând studii tot mai ample şi noi modalităţi de acţiune pentru a menţine raporturile omului cu cadrul său de viaţă într-un echilibru viabil pe termen lung. Analiza şi evaluarea peisajului geografic sunt componente ale efortului ştiinţific de a răspunde acestor provocări, în condiţiile în care capacitatea tehnologică a societăţii umane a devenit atât de importantă, încât poate genera schimbări ireversibile pe spaţii din ce în ce mai extinse. Până nu de mult problematica peisajului geografic a fost abordată într-un mod clasic, prin analiza componentelor, studiate şi cartate la teren. Între timp, impactul tehnologiei în Geografie, în general, concretizat în utilizarea pe scară tot mai largă a Sistemelor Informaţionale Geografice, a deschis posibilităţi de cercetare greu de conceput cu doar un deceniu în urmă. Lucrarea de faţă, elaborată cu suportul financiar al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior, constituie una din primele lucrări referitoare la un spaţiu geografic mai vast, cu privire la modificările survenite în evoluţia peisajului geografic. Cercetarea din cadrul Grantului CNCSIS cu titlul de mai sus a propulsat analiza peisajelor geografice pe un loc important în preocuparea Catedrei de Geografie Regională şi a avut numeroase alte consecinţe benefice: schimbarea structurii şi modului de predare a cursului de „Geografia peisajului\" la Facultatea de Geografie din Cluj, introducerea unei metodologii noi de cercetare, aplicarea unor metode de cercetare pentru prima dată pe teritoriul României, contactarea specialiştilor, care activează în acest domeniu în alte state europene şi ale Americii de Nord, participarea la o serie de manifestaţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate. [...]