MĂLINAȘ Ioan Marin
PENTARHIA II/5

 
  TEOLOGIE
   
  973-610-439-7, ISBN 978-973-610-439-8
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea se înscrie în seria proiectului dedicat Pentarhiei prin care încearcă să prezinte organizarea Bisericii primului Mileniu într-o perspectivă originală, rezultatul propriilor sinteze şi interpretări. În volumul de faţă autorul se opreşte asupra relaţiilor canonice, administrative referitoare la Mitropolia Vicinei şi la apartenenţa credincioşilor români până la întemeierea Mitropoliilor Moldovei şi Ungrovlahiei. Autorul încearcă să ne ofere şi o viziune despre Biserica Română şi entităţile ecleziale prin care aceasta s-a manifestat în secolele XIV-XV.