SÎNTĂMĂRIAN Alina, FURDUI Ovidiu
TEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ. EXERCIȚII ȘI PROBLEME

 
  MATEMATICĂ, INFORMATICĂ
   
  978-973-595-715-5
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cartea de față este rodul unei experiențe didactice îndelungate, care se întinde pe parcursul unui deceniu, în munca de predare a Analizei Matematice, la nivel universitar, a autorilor. Această carte se adresează în primul rând studenților din anul I de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cu scopul de a-i ajuta să aprofundeze noțiunile de calcul diferențial care sunt incluse în planul de învățământ din primul an de studiu. Lucrarea este formată din șapte capitole care tratează diverse teme de analiză matematică, cum ar fi: șiruri, serii numerice, serii de puteri, calcul diferențial al funcțiilor de mai multe variabile reale și funcții implicite. Problemele variază în grad de dificultate, și fie sunt concepute de către autori cu scopul de a da lucrării o notă cât mai mare de originalitate, fie sunt culese din literatură, fiind precizată, acolo unde a fost posibil, sursa de proveniența lor. În general, exercițiile sunt precedate de o parte teoretică, care are menirea de a ajuta cititorul în elaborarea unei soluții sau metode de rezolvare. Soluțiile sunt elaborate în detaliu, acolo unde este nevoie, iar pentru unele exerciții de rutină este menționat numai rezultatul final, cititorul fiind astfel încurajat să descopere propria metodă de rezolvare.