PASCARU Mihai, MARINA Lucian, BUȚIU Călina Ana
INTELIGENȚA, TERITORII ȘI DEZVOLTARE UMANĂ

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-595-707-0
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul de faţă reuneşte o serie de lucrări prezentate, într-o primă versiune, în cadrul conferinţelor „Dezvoltare socială şi inteligenţă teritorială” organizate, în ultimii ani, de către Departamentul de Ştiinţe Sociale al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la care se adaugă articole şi studii încredinţate spre editate de către tineri cercetători cu care, în diferite etape ale pregătirii lor, am colaborat cu succes. Este vorba mai ales de studenţi, doctoranzi şi doctori în sociologie având preocupări comune cu ale noastre în domeniile dezvoltării teritoriale, comunitare şi umane.