SZABÓ Krisztina-Gabriella, VARGHA Jenő-László
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA II

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-610-917-1 GENERAL
  2009
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Psihologie clinică. Principalele teme ale psihologiei clinice. Autorii pun accentul pe fundamentarea ştiinţifică temeinică a intervenţiilor prezentate, demers ce este în deplin acord cu trendurile actuale evidenţiabile atât în cadrul psihologiei clinice, cât şi în celelalte ramuri aplicative ale psihologiei.