RUS Vasile
OPERARII IN VINEA DOMINI. MISIONARII IEZUIŢI ÎN TRANSILVANIA, BANAT ŞI PARTIUM (1579-1715), VOL. I, TABLOURI ISTORICE ŞI SPIRITUALE.

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-973-610-618-7
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Reforma religioasă derulată în Europa secolului al XVI-lea a dislocat vechi valori teologigo-ideologice pentrua introduce altele noi, într-o lume intrată ea însăşi pe drumul Modernităţii. Reacţiile din transilvania-devenită Principat de sine stătător, regiune de contact între Catolicism şi Ortodoxie-, provenite din mediile socio-politice şi etno-demografice variate, au condus la definitivarea unui cadru confesional şi mai complex. Aici, pe fondul stabilirii Bisericiii Romano-Catolice, se produce ascensiunea noilor denominaţiuni religioase, care primesc identitatea etnică şi chiar de natură socială: se produce deopotrivă ascensiunea Bisericii Ortodoxe Româneşti prin recunoaşterea oficială a propriei ierarhii la nivel Principatului, la insistenţele domnitorului transalpin Mihai Viteazu şi cu sprijinul principilor catolici din familia Báthory.