BUJU Smaranda
ISIHASM ȘI CONTROVERSĂ. ASPECTE FILOSOFICE ȘI PSIHOLOGICE

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-595-702-5
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Analiza întreprinsă în cartea de față, rezultat al unei cercetări de amploare făcute în cadrul unui program doctoral, surprinde elementele centrale ale unei epoci de mare rafinament cultural, veacul XIV bizantin. O epocă în care a avut loc o controversă care va avea ca rezultat precizarea formulărilor privitoare la unele din cele mai dificile aspecte ale naturii și rosturilor experienței umane. Ce reiese cu claritate din această cercetare e că așa‐numita controversă isihastă nu poate fi redusă ca semnificație la o dispută teologică ce ar fi avut ca scop lămurirea unor chestiuni strict legate de dogmă. S‐a pus în joc efectivitatea unui model spiritual în a da seamă de felul în care se poate descrie realitatea, o realitate în care rolul decisiv îl ocupă modul de manifestare propriu persoanei. A fost o epocă de vârf a rafinamentului cultural, trebuind să treacă multă vreme până când s‐a putut măcar să i se recunoască nivelul atins. Cartea de față are în mod special meritul de a ne oferi o descriere a profilului și temelor epocii, a perspectivelor care au animat disputele unei vremi de precizări esențiale ale unui model spiritual.