GLIGOR Mihaela, BORDAȘ Liviu
POSTLEGOMENA LA FELIX CULPA. MIRCEA ELIADE, EVREII șI ANTISEMITISMUL VOL II

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  ISBN 978-973-595-550-2
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Acest volum încheie proiectul publicării corespondenței postbelice a lui Mircea Eliade cu evrei români păstrată în arhiva sa de la biblioteca Universității din Chicago. În primul volum am arătat principalele motive pentru care tabloul oferit aici este – inevitabil – incomplet, fără ca totusi eventualele lacune să afecteze esențial imaginea relațiilor sale epistolare cu evrei din (sau originari din) România. Ar mai trebui poate adăugată o precizare, bazată pe o concluzie la care am ajuns prin eliminare. Corespondenții care e posibil să satisfacă criteriile stabilite pentru a fi incluși aici, dar care au rămas necunoscuți autorilor nu dețin o poziție importantă (prin persoana lor sau prin numărul scrisorilor) în ansamblul corespondenței lui Eliade.