GLIGOR Mihaela
INTELECTUALI EVREI ȘI PRESA EXILULUI ROMÂNESC

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-973-595-617-2
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul de față conține corespondență, fragmente de jurnal, manuscrise. Materialele reunite aici fac parte din bogata arhivă aflată în custodia Hebrew University of Jerusalem, Centre for Research on Romanian Jewry. Acestea nu au fost publicate niciodată, ediția de față fiind singura realizată până în prezent, de unde și importanța ei documentară pentru cei interesați de istoria epocii interbelice, problema antisemitismului în România și implicarea politică a unor autori importanți, migrația intelectualilor evrei și presa exilului românesc. Transcrierea, traducerea și editarea scrisorilor s-a făcut cu respectarea normelor ortografice actuale. S-au păstrat antetele originale, ca de altfel si titlurile (în engleză, franceză, germană sau ebraică) pentru lucrările citate în scrisorile incluse aici.