BĂDULESCU Daniel
ANTREPRENORIATUL: CUM, CINE, CÂND?

 
  ECONOMICA
   
  978-973-595-666-0
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Antreprenoriatul reprezintă astăzi, în același timp și nu întâmplător, una dintre temele predilecte de cercetare, dar și câmp fertil de acțiune pentru politicile economice. Totuși, pe cât de frecvent regăsim tratate rolul și contribuția antreprenoriatului la creșterea economică, dezvoltarea locală și regională, ocuparea forței de muncă și dinamizarea economiilor etc. în tot felul de rapoarte oficiale, documente programatice, reviste științifice sau discursuri publice, cu atât mai mult se resimte nevoia aprofundării și, mai ales, lărgirii sferei cercetărilor în domeniu. Ceea ce autorii își propun în această carte este mai puțin o abordare scolastică sau de manual, ci mai degrabă o abordare economică și o incursiune în aspecte mai puțin tratate, dar care ne apar de mare însemnătate în conturarea fenomenului antreprenorial sub multiplele sale fațete.