INDOLEAN Cerasella
SINTEZE DE INTERCALANZI ÎN ADN CU POSIBILA ACTIVITATE ANTITUMORALĂ

 
  BIOLOGIE
   
  978-973-595-608-0
  2014
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Diversitatea structurală a compuşilor de provenienţă naturală sau de sinteză chimică cu aplicabilitate în domeniul luptei dificile şi continue cu una din cele mai distrugătoare boli din vremurile noastre - cancerul - care face an de an milioane de victime pretutindeni, a fost mobilul principal ce a generat cercetările cuprinse în această carte. Autoarea structurează materialul în cinci capitole şi anume: Agenţi de legare electrostatică, Agenţi de legare în caneluri, Agenţi de intercalare, Contribuţii originale şi Concluzii. Primele trei capitole tratează datele din literatura de specialitate cu privire la sinteza organică a categoriilor majore de agenţi de legare reversibilă în ADN, insistându-se asupra agenţilor de intercalare în ADN, compuşi dovediţi a avea o acţiune deosebit de puternică în încercările de stopare pe cale chimică a evoluţiei cancerului.