ZSOMBOR Bartos-Elekes
NYELVHASZNÁLAT A TÉRKÉPEKEN: (ERDÉLY, 19. ÉS 20. SZÁZAD)

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-595-560-1
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Jelen kötet szövegét a kétezres évek első felében írtam, a kéziratot 2005 novemberében zártam. 2006 áprilisában védtem meg doktori értekezésként Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképészet Doktori Programja keretében. A dolgozat témavezetője Török Zsolt, külső konzulense Földi Ervin volt. Pár év elteltével a doktori dolgozatom megjelentetését a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kara vállalta fel. E kötet az értekezés javított kiadása: beépítettem a szövegbe a tézisfüzet pár bekezdését, módosítottam egy keveset a szerkezeten, az újabb évek változásait követve igyekeztem aktualizálni a tartalmat, újabb kutatásaim eredményeit néhol beépítettem a szövegbe, bővítettem az illusztrációkat. A tartalmi változtatások mellett apróbb változásnak tekinthető az ábrák egy részének cseréje – igazítanom kellett őket a könyv egyszínű voltához, más méretéhez.