BURCĂ Silvia, MĂICĂNEANU Andrada, INDOLEAN Cerasella, STANCA Maria
TEHNOLOGIE CHIMICĂ ORGANICĂ. TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A MEDIULUI. APLICAȚII DE LABORATOR

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-973-595-580-9
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Tehnologia chimică organică reprezintă o ramură de bază a marii industrii chimice, răspunzătoare de fabricarea tuturor precursorilor, intermediarilor, şi produselor finite organice utilizate pretutindeni pe mapamond. În urma transformării materiilor prime de bază de natură organică (cărbuni, ţiţei, gaze naturale, agroresurse) în cadrul unor procese tehnologice se formează produşi de reacţie, rămân materii prime netransformate, care odată cu gazele reziduale evacuate în atmosferă sau cu apele reziduale ajung în mediul înconjurător şi devin poluanţi ai acestora. În cunoaşterea acţiunii factorilor chimici asupra mediului apare ca indispensabilă determinarea acestor poluanţi, precum şi găsirea unor procedee prin care să se evite apariţia lor în mediu sau eliminarea lor. În acest context se înscrie şi îndrumarul de lucrări practice propus de autori, care valorifică experienţa acestora în domeniul studiului unor procese chimice organice de bază precum şi a depoluării mediului prin tehnologii simple, eficiente şi ecologice. Cartea este structurată pe două capitole: Tehnologie chimică organică şi Tehnologii de depoluare a mediului.