BĂTINAȘ Răzvan Horațiu, CORPADE Ciprian, HOSU Maria, ȘERBAN Gheorghe
GHID DE APLICAȚIE PENTRU ANII I GEOGRAFIE ȘI HIDROLOGIE-METEOROLOGIE

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-595-532-8
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Acest material se doreşte a fi un îndrumar pentru aplicaţia de teren a studenţilor anului I de la specializările Geografie şi Hidrologie -Meteorologie, din cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai. Textul cuprins în acest ghid a fost redactat pe baza diverselor surse bibliografice, provenind din cărţi, studii, pliante, hărţi, surse web, dar şi pe baza numeroaselor însemnări şi observaţii personale, realizate de către autori pe parcursul aplicaţiilor anterioare în zona obiectivelor de interes ştiinţific,cultural, socio-economic. Lucrarea va permite studenţilor o mai bună înţelegere a problemelor legate de obiectivele observate de-a lungul aplicaţiei, întrucât facilitează o analiză prealabilă a traseului ce urmează a fi parcurs. Ca urmare, la faţa locului, studentul are deja fixate pricipalele noţiuni despre obiectivele vizate, urmând ca acestea să fie completate cu informaţii suplimentare. Pe lângă informaţia textuală, lucrarea cuprinde şi o serie de hărţi şi fotografii, care întregesc unitar informaţia prezentată.