Ep. MIC Lucian
RELAȚIILE BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DIN BANAT CU BISERICA ORTODOXÂ SÂRBĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-595-529-8, 978-606-8458-03-8
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Teza aduce informaţii inedite din arhivele episcopale sau din arhivele naţionale, din cele protopopeşti şi parohiale despre realităţile concrete din parohii şi derularea procesului de separaţie… Partea a doua a tezei, care tratează relaţiile româno-sârbe şi procesul separaţiei începând din 1864 şi până la sentinţa din 1916 în procesul mănăstirilor, constituie secţiunea de rezistenţă a tezei, în cea mai mare parte a ei inedită, completată cu capitolele despre mănăstirile bănăţene şi despre episcopiile sârbeşti din Banat… Este o teză foarte bine documentată şi structurată, originală în cea mai mare parte a ei, întemeiată pe surse inedite din arhive şi din presa timpului, care a reuşit să reconstituie formarea şi organizarea Bisericii naţionale Ortodoxe Române din Austria şi apoi din Austro-Ungaria.