STĂNCIULESCU Mihaela
GEOSTRATEGIE ȘI GEOPOLITICĂ POST-RĂZBOI RECE ÎN BALCANI

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-973-595-519-9
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cartea îşi propune să fie o contribuţie la înţelegerea fenomenelor politice contemporane din perspectiva interdisciplinară pe care o oferă metodele şi tehnicile de analiză proprii Geopoliticii.Totodată, cartea îndeamnă şi la o reflecţie niciodată epuizată asupra evoluţiilor importante care s-au manifestat în spaţiul geopolitic al Balcanilor de Vest, aflat în proximitatea ţării noastre. Lucrarea cuprinde indicatori şi metode de analiză asupra relaţiilor cauzale interne şi conexiunilor internaţionale care pot oferi o explicaţie comprehensivă asupra mutaţiilor radicale survenite în acest spaţiu, la sfârşitul secolului trecut. Întrucât publicul-ţintă asumat, în principiu, prin acest demers editorial este, prin excelenţă, cel universitar – studenţi la relaţii internaţionale, ştiinţe politice, studii europene ş.a. – ca şi cel interesat de studii de istorie recentă, am încercat să confer lucrării un preponderant caracter explicativ, apropiind-o de structura şi rigorile unui curs universitar introductiv în problematica teoretică şi practică a geopoliticii. Sunt prezentate noţiunile de bază cu care operează această disciplină şi sunt descrise succint principalele jaloane teoretice ale evoluţiei sale istorice. De asemenea, este realizată o punere în temă cu principalele orientări din sfera geopoliticii, cum ar fi şcoala germană, şcoala franceză ori şcoala anglo-americană de geopolitică.