STĂNCIULESCU Mihaela
POLITICĂ EXTERNĂ ȘI DIPLOMAȚIE ÎN ACORDUL DE LA OHRID

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-973-595-520-5
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea concretă, prin intermediul unui studiu de caz, a rolului pe care-l au factorul politic şi cel diplomatic în prevenirea conflictelor sau, cel puţin, în atenuarea riscurilor de escaladare a lor. Aplicaţia practică avută în vedere se referă la Republica Macedonia, fostă componentă a federaţiei iugoslave, care a fost mai puţin atinsă de flacăra conflictelor care au cuprins acest spaţiu la sfârşitul secolului trecut. Lucrarea este rodul unei cercetări originale, desfăşurată în timpul unui stagiu de studiu şi documentare pe care l-am efectuat în această ţară în anul 2009. Cu acel prilej, am avut posibilitatea realizării unor interviuri de cercetare cu personalităţi politice implicate în evenimentele diplomatice şi de politică externă, care au pregătit actul pacifist fundamental pentru această ţară, cunoscut sub numele de Acordul de la Ohrid, după numele cunoscutei staţiuni macedonene în care documentul respectiv a fost semnat, la 13 august 2001.