MUNTEAN Vasile
MICROBIOLOGIE INDUSTRIALĂ

 
  BIOLOGIE
   
  973-595-507-6
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Multă vreme microbiologia industrială și biotehnologiile au fost considerate ca având același domeniu de cercetare, datorită masivei suprapuneri a scopurilor și mijloacelor prin care acestea erau atinse. Chiar și astăzi este greu să facem o distincție clară între cele două discipline. Microbiologia industrială este știința care studiază obținerea la scară industrială a microorganismelor sau produșilor acestora pentru folosința directă sau indirectă, în vederea realizării de profit. La Conferința Națiunilor Unite asupra Diversității Biologice (numit și Summit-ul Pământului), ținut în Brazilia în 1992, s-a dat următoarea definiție biotehnologiilor: “orice aplicație tehnologică ce folosește sisteme biologice, organisme vii sau derivați din acestea, pentru a obține sau modifica produși sau procese pentru folosința specifică.” În acest context este corect să apreciem Microbiologia industrială ca fiind cea mai reprezentativă componentă a biotehnologiilor.