BOLOVAN Paula Sorina, BOLOVAN Ioan, GRÄF Rudolf, PĂDUREAN Corneliu
MIŞCĂRI DE POPULAŢIE ŞI ASPECTE DEMOGRAFICE ÎN ROMÂNIA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-610-530-2
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul de faţă încorporează, cu puţine excepţii, comunicările ştiinţifice susţinute de participanţii la Conferinţa internaţională “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale”, organizată la Cluj-Napoca în perioada 24-27 mai 2006, de către Institutul Cultural Român prin Centrul de Studii Transilvane şi de către Universitatea “Babeş-Bolyai” prin Centrul de Studiere a Populaţiei, în colaborare cu Biblioteca Austria. Tema conferinţei a fost inspirată de faptul că în istoriografiile naţionale din zonă (română, germană, maghiară etc.) aceste probleme complexe ce ţin de regimul demografic al Transilvaniei în prima jumătate a secolului XX s-au tratat uneori pasional şi etnocentrist, iniţiatorii conferinţei considerând că se impunea, la început de mileniu trei, un dialog ştiinţific fundamentat pe bazele documentare mult lărgite în ultimele decenii, în acord cu stadiul şi metodologia cercetărilor din istoriografia universală contemporană. Intenţia organizatorilor a fost ca în cadrul secţiunilor, participanţii la conferinţă (istorici, demografi, sociologi, politologi etc.) să abordeze în comunicările lor atât fenomenele şi transformările în structura demografică a populaţiei provinciei pe durata desfăşurării operaţiilor militare (din perspectiva compoziţiei etno-confesionale, socio-profesionale, politicile de populaţie, natalitatea, mortalitatea, nupţialitatea, deportările, expulzările etc.), cât şi impactul celor două conflagraţii mondiale în evoluţia şi structura ulterioară a populaţiei Transilvaniei. Unele studii din volum depăşesc ca extensiune spaţiul transilvan, însă ele sunt convergente ariei tematice enunţate de către organizatorii conferinţei.