BERSZAN Lidia
KUTATÁSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS BEAVATKOZÁSOK A SZOCIÁLIS MUNKA TERÜLETÉRŐL

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-595-380-5
  2012
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: A Kutatások és mentálhigiénés beavatkozások a szociális munka területéről című tanulmánykötet a tudományos jellegű, illetve a tudomány terjesztését szolgáló művek kategóriájába tartozik. Célja, hogy bemutassa azoknak a szakembereknek a kutató és mentálhigiénés tevékenységét, akik a szociális munka területén dolgoznak. A tanulmánykötet 20 szerző különböző terjedelmű, de egységes szerkezetű írását tartalmazza. A tanulmányok egy-egy rövid bevezetővel indítanak, ahol behatárolják a választott tematikát, majd bemutatják azokat az alapfogalmakat és eddigi kutatásokat, amelyek az illető szakterületen fellehetők. Ezt követően saját kutatási munkájuk eredményeiről számolnak be. A tanulmányok nagy érdeme és a szociális munka jellegéből adódó sajátossága, hogy a kutatási munkát szaknyelven ’beavatkozásnak’ nevezett mentálhigiénés munkaterv és ennek kivitelezése követi. A tanulmányok többségében a hangsúly éppen ezekre a beavatkozásokra esik, ebben nyer értelmet mind az elméleti bevezetés, mind a kutatás.