VÎLCEA Cristina
ŢARA SEVERINULUI. STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-595-382-9
  2012
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Singura ”țară” care reunește două dintre trăsăturile fundamentale ale localizării spațiului nostru etnogenetic carpato-danubiano-pontic este ” Țara Severinului”. Teritoriul său se extinde până pe clinele estice ale celui mai sudic masiv al Carpaților Meridionali, Munții Mehedinți, iar extremitatea sa de miazăzi se sprijină pe marele meadru al Dunării, la ieșirea acesteia din vâltorile Defileului de la Porțile de Fier.