ROTH Maria
BEVEZETÉS A GYERMEK VÉDELEMBE

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-610-751-1
  2006
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: 1. A GYERMEK JÓLÉTE A GYERMEK ÉRDEKEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. Egy társadalom a gyerek jóléte érdekében létrehozott szociális szolgáltatások rendszerével ismeri el azokat az értékeket és nyilvánítja ki a jogokat, amelyeket a gye rekeknek és a gyerekkornak biztosít. A II. világháborút követő években a szociális és gazdasági helyzet helyreálltával, a nyugati országokban a társadalom- és orvostudományi kutatások a gyermekek létfel tételeinek javítása érdekében kidolgozták a gyermekvédelem tudományos alapjait. Híres pszichoanalitikus, pszichiáter és pszichológus kutatók, mint amilyen R. A. Spitz (1946), J. Bowlby (1951, 1958), S. Freud (1942, 1946, 1952), D. W. Winnicott (1964), M. Ainsworth (1982), és mások, azt a célt tűzték ki, hogy a közvélemény figyelmét felhív ják: a gyerekek bántalmazása, a szülőktől való elválasztásuk, elhanyagolásuk vagy az elégtelen nevelési és tanítási körülmények hosszú távú negatív hatásokat eredmé nyezhetnek. Ugyanakkor, kutatók és a civil szervezetek a gyermek helyzetével foglal kozó hatóságok és a szülők tudomására kívánták hozni a lelki egészség fenntartását szolgáló szükségleteket. A 60-as évek jelentős változást hozott az intézményben gon dozott gyermekek neveléséből fakadó negatív következmények tudatosításában, a családban előforduló visszaélések és jogtiprások kockázatainak felismerésében, a megelőző programok kidolgozásában és a gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi egyezmények megfogalmazásában. Már az ENSZ által 1956-ban kidolgozott Gyerme kek Jogainak Nyilatkozata felhívja a figyelmet, hogy minden gyermeknek fajtól, bőr színtől, nemtől, és nemzetiségtől függetlenül, diszkrimináció nélkül, joga van szere tethez, megértéshez, támogatáshoz, neveléshez és biztonsághoz, illetve az egészséges fejlődés minden lehetőségéhez. A 70-es években a gyermekek szükségleteire vonatkozó kutatások fejlődtek. Az alapszükségletek (táplálkozás és létfeltételek), valamint az irányítási és nevelési szük ségletek mellett, a figyelem az identitás-kialakulás, azonosulás és valahova tartozás, valamint a biztonság, az elfogadás és az elismerés igényeire irányultak. Ezek a kutatá sok alapjául szolgáltak a nemzetközi törvények kidolgozásának olyan tekintetben, hogy felhívták a gyermekvédelem figyelmét a biológiai, valamint a nevelő- és örökbe fogadó családok értékelésének szükségességére, a gyerekek számára biztosított a szükségleteiket fedező körülményeket illetően. [...]