ILOVAN Oana-Ramona
TENDINȚE ACTUALE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA GEOGRAFIEI, VOL. 8

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  ISSN 2247-7500
  2009
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei/Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography își regăsesc în volumul 8 al lucărilor conferinței internaționale de Didactica Geografiei o discutare detaliată a unor teme actuale privind educația prin Geografie, dezvolatarea abilităților practice, aplicațiile în teren și evaluarea, în cuprinsul a patru capitole (capitolele5-8), ale lucrărilor conferinței din 8-9 noiembrie 2008, incluzând 59 de articole.