DRĂGOI Macarie
ORTODOCȘI ȘI GRECO-CATOLICI ÎN TRANSILVANIA (1867-1916). CONTRIBUȚII DOCUMENTARE I/3. SCHIMBAREA IDENTITĂȚII CONFESIONALE: CAZUL STÂRCIU CU FILIA PRIA

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-595-554-0; 978-973-595-557-1
  2013
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Prin volumele de faţă, Episcopul Macarie Drăgoi inaugurează o serie de restituiri documentare din domeniul istoriei bisericeşti şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. După o formulă uzitată metodologic, în lucrările de profil din ultimele două decenii, publicarea documentelor reprezintă continuarea şi finalizarea unui proiect de cercetare, concretizat într-o primă fază sub forma unei teze de doctorat, susţinută de autor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, în 2008, ieşită de sub tipar în 2011: Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Convergenţe şi divergenţe. Această carte valorifică o parte din documentele asupra cărora Macarie Drăgoi a revenit prin prezentul proiect editorial, în sensul de a încerca o restituire integrală a acestora. În această fază, a fost editat un prim volum structurat pe patru tomuri, cu un conţinut tematic precis, „trecerile religionare” – schimbarea identităţii confesionale la românii din Transilvania în perioada celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Documentele în sine prezintă câteva cazuri de treceri confesionale de mai mare anvergură, abordate într-o manieră sintetică, în lucrarea publicată în anul 2011. Este vorba atât de treceri de la greco-catolicism la ortodoxie, cât şi de la credinţa ortodoxă la cea greco-catolică, derulate succesiv după cum urmează: Apahida (1876-1887), Băgaciu (1887-1906), caz abordat acum, în premieră, Rogoz (1885-1887), Gothatea (1912-1917), Stârciu, cu filia Pria (1905-1935) şi Săcel, cu filia Dragomireşti (1900-1917). Materialul documentar care prezintă această cazuistică se păstrează în original la Arhivele Mitropoliei Ortodoxe de la Sibiu, la Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale şi respectiv la Serviciul Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale (o parte a documentelor referitoare la Stârciu şi Pria).