REBELEANU BERECZKI Adina
CADRUL LEGISLATIV ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ DIN ROMÂNIA. PREZENT ȘI PERSPECTIVE

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-595-332-4
  2011
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Structurată pe șapte capitole, cartea se dorește a fi o sinteză a reglementărilor în materie de asistență socială, coroborată cu alte texte de lege ce protejează persoanele în dificultate. Sunt descrise cadrul juridic privind organizarea și funcționarea sistemului național de asistență socială, tipuri de servicii și prestații sociale, statutul și răspunderea juridică a asistentului social, dar și a asistaților sau reprezentaților legali ai acestora, jurisdicția asistenței sociale. Sunt descrise acreditarea serviciilor sociale precum și finanțarea serviciilor sociale, precum și aspecte privind personalul angajat și personalul voluntar din serviciile sociale, având în vedere faptul că de foarte multe ori se creează confuzii cu privire la locul și rolul asistentului social în sistemul de asistență socială.