NEGRUȚIU Silvia
EDUCAŢIA PRIN VALORILE ARHETIPALE. O PERSPECTIVĂ REALIZABILĂ

 
  UNIVERSITARIA
   
  978-973-595-254-9
  2011
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Ideea fundamentală a cărţii Educaţia prin valorile arhetipale. O perspectivă realizabilă decurge din întrebarea: cum s-ar putea forma un sistem de valori morale la elevi şi care să fie aceste valori? Autoarea a apelat la serviciile valorilor arhetipale, înţelese ca modele fundamentale de comportament, graţie substanţei lor formative. Principalele componente ale sistemului de valori pe care şi-a propus să le cultive, concordante cu finalităţile vizate, sunt: tendinţa de socializare, sentimentul apartenenţei la lumea şi la valorile satului; nevoia de întâlnire nu doar cu sinele, ci şi cu celălalt, cu altul, disponibilitatea de a capta învăţarea reciprocă; nevoia comprimării unor atitudini, comportamente prin raportare la concepţia comunităţii, trăirea bucuriei activităţilor de grup, promovarea comunicării şi a schimbului de opinii, propovăduirea şi consolidarea credinţei în Dumnezeu. Acestea, subliniază autoarea, au dus, în timp, la cristalizarea unor trăsături proprii poporului român, care merită să fie cunoscute de elevi ca replică la criza de valori: preţuirea muncii, înţelepciunea, isteţimea, vrednicia, cinstea, demnitatea, stăpânirea de sine, modestia etc.