FAICIUC Elisabeta
DICŢIONAR DE CALENDARE ŞI ALMANAHURI ROMÂNEŞTI (DCAR). PARTEA I -COMPLETĂRI LA BIBLIOGRAFIA GENERALĂ A CALENDARELOR PENTRU PERIOADA 1600-1918

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-973-595-241-9
  2011
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Un domeniu deosebit de important și atractiv pentru fiecare cultură națională îl constituie acela al calendarelor și almanahurilor, un fel de categorie intermediară între carte și presa propriu-zisă, tipărituri speciale destinate cu precădere omului de rând, mulțimilor de la sate și orașe fără pretenții mari de lectură, dar care aveau acces pe această cale la o serie de informații calendaristice, istorice și literare, prin intermediul cărora puteau participa la viața comunității etnice din care făceau parte.