FRINK Jozsef
PAJIȘTILE DE PE VALEA ARIEȘULUI ÎNTRE LUPȘA ȘI TURDA

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-595-196-2
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cartea dă informaţii sintetice asupra formelor de relief, asupra diversităţii substratului geologic, asupra reţelei de ape curgătoare ce au modelat în timp acest relief, asupra topoclimatului, a tipurilor de sol, iar ca o rezultantă a tuturor acestor factori, asupra învelișului vegetal ce îmbracă versanţii și platourile, luncile și depresiunile întâlnite.