DULAMĂ Maria Eliza, ILOVAN Oana-Ramona
TENDINŢE ACTUALE ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI, VOLUMUL 9

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-595-168-9
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul nouă al lucrărilor conferinţei internaţionale Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei/Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography, ediţia a V-a, din 7-8 noiembrie 2009, Cluj-Napoca (sub egida Facultăţii de Geografie şi a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) cuprinde şase capitole însumând 78 de lucrări (84 de autori), aparţinând colegilor din România şi din străinătate (Italia, Republica Moldova, Turcia), atât celor cu specializare în Geografie, cât şi celor care au identificat şi experimentat activităţi eficiente de abordare interdisciplinară, specializaţi în Limba şi literatura română, Istorie, Fizică, Biologie etc.