CONSTANTINA Ciprian, BOBOȘ Iuliu, BUCUR Ioan, FILIPESCU Sorin
OMAGIU PROF. DR. IOAN MÂRZA LA 80 DE ANI

 
  UNIVERSITARIA
   
  978-973-595-152-8
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: La începutul unui secol nou, în care societatea românească pare cufundată într-o confuzie a valorilor şi a credinţelor, apariţia unor cărţi dedicate unor personalităţi care au marcat mult încercatul secol XX este bine venită. O astfel de personalitate, în egală măsură ştiinţifică şi culturală, este profesorul Ioan Mârza. O retrospectivă la altitudinea a opt decenii de viaţă dă seamă nu numai despre opera cercetătorului şi misiunea profesorului dar şi despre comunitatea în care a muncit şi a creat. Ea devine o mărturie despre timpul în care a trăit. Profesorul Ioan Mârza este descendentul acelor ardeleni care au visat şi au creat România Mare şi care şi-au trimis copiii la învăţătură crezând în propăşirea prin cultură şi educaţie. Credincios acestui crez, profesorul Mârza a pregătit o generaţie care a putut rezista vicisitudinilor dictaturii comuniste şi care a putut înfrunta noua lume globală deschisă în anii ‘90, asigurându-şi cariere prestigioase prin valoarea profesională şi păstrându-şi identitatea prin cultură.