GYORFY Lehel, MATIȘ Dumitru
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ ÎN ROMÂNIA

 
  ECONOMICA
   
  978-973-595-151-1
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii în sensul îmbunătățirii calității actului administrativ, al procesului decizional și al managementului în domeniu, crearea unui mediu de afaceri, cared să stimuleze competitivitatea firmelor, dezvoltarea de abilități și de competențe antreprenoriale ridicate capabile să facă față competiției, în contextul actual al dezvoltării economice, este o cerință firească a societății.