PUŞCAŞ Camelia, DĂRĂBANŢU Marcel
CHIMIA ŞI TEHNOLOGIA INTERMEDIARILOR AROMATICI

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  973-9261-08-6
  1996
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: CUVÂNT ÎNAINTE. Cititorul are în faţă rodul eforturilor depuse cu stăruinţă, pasiune, conştiinciozitate şi multă competenţă de doi devotaţi slujitori ai chimiei organice din Universitatea clujeană. Fericită îmbinare a gândirii pragmatice, inginereşti în cel mai bun sens al cuvântului, cu demersul teoretic întreprins de pe poziţii şi cu arsenal cognitiv contemporan, lucrarea de faţă nu vine doar să completeze o îndelung şi acut resimţită lacună din rafturile bibliotecilor şi de pe masa de lucru a cercetătorilor şi stvienţilor, ci reprezintă un prim asalt asupra zonelor prăfuite din bibliografii şi conştiinţe în capitolul atât de important al obţinerii intermediarilor aromatici. Autentică placă turnantă a chimiei preparative de interes ştiinţific şi industrial, sinteza compuşilor aromatici funcţionalizaţi constituie punctul de plecare spre azimuturi din cele mai diverse şi mai importante pentru viaţa şi civilizaţia tehnică contemporană. De la coloranţi la medicamente, de la monomeri la produşi naturali, cele mai diferite clase de compuşi organici au ca precursori, etape intermediare sau punct terminus, compuşi aromatici. Cred că puţine aserţiuni ar putea justifica mai convingător aceste îngroşate sublinieri ale importanţei capitolului în discuţie decât constatarea că acest domeniu este deopotrivă unul dintre cele mai vechi şi cele mai tinere din chimia organică orientată spre produs. [...]