BOLOVAN Ioan, DETEŞAN Daniela, EPPEL Marius
ÎN CĂUTAREA FERICIRII. VIAŢA FAMILIALĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN SEC. XVIII-XX SUPLIMENT AL ROMANIAN JOURNAL OF POPULATION STUDIES

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-595-138-2
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea de faţă reprezintă volumul final al proiectului Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900), derulat în intervalul 2007–2010. Obiectivul urmărit a fost să oferim o viziune cât mai cuprinzătoare asupra problematicii vieţii familiale prin valorificarea materialului editat anterior. Studiile incluse în sumar duc mai departe demersul iniţiat prin publicarea compendiului de acte legislative laice şi ecleziastice referitoare la românii din Transilvania şi a crestomaţiei de texte memorialistice, corespondenţă şi documente inedite despre ciclul vieţii familiale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Pe lângă coordonatori (membri ai colectivului grantului finanţat de către CNCSIS), au fost invitaţi să participe cu materiale originale cercetători cu experienţă în domeniu şi tineri masteranzi sau doctoranzi în formare. Contribuţiile celor 23 de autori lărgesc cunoaşterea subiectului pe baza documentelor de arhivă, presei şi publicaţiilor periodice ale vremii, memorialisticii, corespondenţei, recensămintelor sau colecţiilor de date consultate. Volumul armonizează studii teoretice cu statistici aplicate, inventariază, clasifică şi interpretează modele şi comportamente familiale prin diferite studii de caz. Comentariile despre evoluţia relaţiilor matrimoniale din Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Sibiu, Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Caraş Severin, oferă o viziune globală asupra provinciei transilvane. Referinţele legate de spaţiul extracarpatic sau de cel central-european aduc în discuţie perspectiva comparată. Considerăm importantă şi relevantă măsurarea şi analiza modului în care interacţionează fenomenele demografice la nivel micro (cazul Transilvaniei) şi macro (continentul european).